Johanniter - pozdní sběr

Formát

0,75 l

Ročník

2017

Chuť

suché

Cena

159,-

Obec Žalhostice, trať Nad školou.

Zbytkový cukr 3,1 g/l, kyseliny 6,8 g/l, alk. 12,5%

Johanniter je odrůda révy vinné, která byla vyšlechtěna v německém Freiburgu v roce 1968, kde byly zkříţeny odrůdy Ryzlink rýnský, Seyve Villard, Rulandské šedé a Chrupka bílá. Johanniter je vhodný pro ekologické pěstování hroznů, jelikoţ je odolný proti houbovým a plísňovým chorobám révy vinné. Víno je velmi ovocité, ve vůni a chuti se můţeme setkat s melouny, hruškami a mandarinkami. Tato odrůda není registrovaná ve Státní odrůdové knize. Od roku 2015 se vyrábí víno z odrůdy Johanniter i v Žernoseckém vinařství.